vrijdag 10 juni 2011

De klimaatargumenten van Eppink zijn onjuist

In zijn column in NRC, 7 juni, poneert Derk Jan Eppink een aantal stellingen waarvan de onjuistheid allang en overtuigend is aangetoond. 
Stond het IPCC-rapport „vol met fouten”? Nee. In één van de drie vuistdikke rapporten – deel II, over de gevolgen van klimaatverandering – stonden enkele fouten. Eén daarvan was echt storend. In Deel I, dat de onderliggende natuurwetenschap behandelt, is geen serieuze fout aangetroffen. De hoofdconclusie staat recht overeind – de mens is hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk voor meer dan de helft van de opwarming van de atmosfeer sinds 1950.
Klimaatexperts hebben temperatuurgegevens gemanipuleerd, stelt Eppink. Die beschuldigingen zijn geuit, ja, maar elk nader onderzoek – de teller staat op vijf – heeft aangetoond dat van manipulatie géén sprake was. 
Ook haalt Eppink de meest gebruikte drogreden van stal: het klimaat verandert altijd, zelfs al in de tijden dat mensen in grotten woonden. Ja, en wat dan nog? We kennen de oorzaken van klimaatverandering uit het verleden heel behoorlijk – zon, vulkanen, ijsbedekking, CO2 en andere broeikasgassen. De huidige toename van broeikasgassen in de atmosfeer komt aantoonbaar door de verbranding van fossiele brandstoffen. Dit verandert het klimaat, boven op de natuurlijke variaties.
Bij ongewijzigd beleid kunnen de gevolgen van klimaatverandering voor natuur, gezondheid en economie groot zijn.

Ir. Bart Strengers, Klimaatonderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving
Ir. Jan Paul van Soest, Partner bij De Gemeynt, werkt onder meer aan een boek over klimaatscepsis